Foto: Todd Quackenbush

Tre relationsbyggande verktyg

Logotyp, grafisk profil och varumärke

Ett företags kommunikativa verktygslåda består av flera olika pusselbitar. Det är lätt att blanda ihop begreppen. Låt oss reda ut tre av dem, utan att gräva ner oss i detaljerna.

Vad är en logotyp?

En tydlig särskiljande symbol/ordbild för ett företag, produkt, publikation, person, tjänst eller idé. Dess huvudsyfte är identifikation.

Vad är en grafisk profil?

Ett gemensamt tema – en urskiljbar visuell signatur. Ett grafiskt uttryck som ger en omedelbar igenkänning, förstärker skillnader och gör idéer och värden nåbara.

En grafisk profil bör vara konkret och appellera till dina sinnen. Du kan se, känna och hålla i den.

Vi kan också tänka så här kring en bra grafisk profil – hur känner man igen en produkt eller företag bland andra, trots att texten och logotypen är oläsbar?

Vad är ett varumärke?

Det svenska ordet ”varumärke” har två olika betydelser på engelska: ”trademark” och ”brand”.

Trademark är en juridisk term för ett märke som identifierar en vara eller tjänst. Märket är ofta en unik representation i form av ett ord, en symbol eller ibland ett ljud.

Brand är vad man instinktivt associerar och förväntar sig vid ett köp av en produkt eller tjänst. Det är den innebörden som de flesta inom kommunikation och marknadsföring syftar på när ”varumärken” och dess mervärden kommer på tal.

Alla företag har ett varumärke (brand), oavsett om det har uppstått slumpmässigt eller medvetet. Oberoende om de vill ha ett eller ej.

Ett varumärke är en magkänsla och ett löfte. Starka varumärken håller vad de lovar. Detta känslomässiga band till en verksamhet, produkt eller tjänst skapar ett förtroende som leder till starkare kundlojalitet.

”Your brand is what other people say about you when you’re not in the room.”  Jeff Bezos

Var försiktig därute och att hoppas folk pratar gott om dig när du inte är i rummet!

– André

Psst! Vill du ha ett mejl någon gång i månaden med liknande funderingar kring kommunikation och varumärke? Låter kanonbra – lägg till mig!