Foto: Rajeshwar Bachu

Vad har Googles bästa team gemensamt?

Ett evidensbaserat framgångsrecept

2012 startade Google ett forskningsinitiativ med kodnamnet Project Aristotle för att studera hundratals arbetsgrupper inom Google och ta reda på varför vissa knappt kom någon vart medan andra lyckades över förväntan.

De samlade företagets bästa statistiker, organisationspsykologer, sociologer, ingenjörer och forskare.

Men hur än alla experter tittade på forskningen och datan för de 180 arbetsgrupper som jobbade på Google kunde de inte finna något mönster eller bevis för att en viss sammansättning gjorde någon skillnad. Det spelade ingen roll vilka som var med i teamen – oavsett kompetens.

Till slut, efter fortsatta studier, drog forskarna slutsatsen att nyckeln till att förbättra Googles arbetsgrupper var att förstå och påverka dess gruppnormer.

Gruppnormer är traditioner, gemensamma förväntningar och oskrivna regler som styr hur vi interagerar med varandra.

När de började titta på sina data ur ett normperspektiv var det två beteenden som alla framgångsrika grupper delade med varandra.

För det första pratade alla i teamet lika mycket. De kunde prata olika mycket under olika tillfällen, men i slutet av dagen hade alla i gruppen fått samma tid att kommunicera tankar och idéer.

Om bara en person eller en mindre grupp pratade hela tiden sjönk den kollektiva intelligensen och därmed framgången för teamet.

För det andra hade alla bra arbetsgrupper en hög social känslighet, det vill säga att de var bra på att fånga upp hur andra mår via röstläge, kroppsspråk och andra underliggande signaler. Ingen blev utlämnad.

Detta skapade en social trygghet som gjorde att de kunde visa uppskattning för andras idéer, plötsligt avvika från ämnet, skämta med varandra och hoppa mellan olika tankar utan att följa agendan. Alla fick prata så mycket de hade behov av.

För en utomstående kan dessa team ses som ineffektiva och kaotiska, men det var just detta som skapade nya idéer och hållbar framgång.

Vill du ha framgångsrika team?

Var empatisk, ha glimten i ögat och ge alla utrymme att tala.

Tack för ordet!

– André

Psst! Vill du ha ett mejl någon gång i månaden med liknande funderingar kring kommunikation och varumärke? Låter kanonbra – lägg till mig!